Naturvårdsverket: Vägledning för ökad och säker materialåtervinning

Naturvårdsverket har i samverkan med Kemikalieinspektionen gett ut en vägledning för ökad och säker materialåtervinning - Giftfria och resurseffektiva kretslopp. Målgruppen för vägledningen är svenska företag och organisationer som arbetar för att öka materialåtervinningen.

Hämta vägledningen här >>