Afa Försäkring: Fallskador, brännsår och olyckor med köksmaskiner

Över 10000 arbetsskador på grund av allvarliga arbetsolyckor godkändes under 2015, enligt Afa Försäkrings årliga statistik. Anställda i restaurang och storkök råkade ut för 507 av de allvarliga olyckorna. I genomsnitt inträffar det 2,5 allvarliga olycksfall per 1000 anställda. Inom restaurang- och storköksarbete var siffran 3.5. Knappt en fjärdedel av de inrapporterade allvarliga olycksfallen beror på att man halkat eller snubblat. Kvinnor i vården, städ och restaurang är extra utsatta för fallskador. I cirka 12 procent av olyckorna är det en maskin eller verktyg inblandad och ofta är det unga anställda som råkat illa ut. För kvinnor är den här typen av olyckor vanligast i industrin samt i restaurang- och storköksarbete. Sex procent av alla allvarliga olyckor har koppling till elektricitet, eld eller heta ytor. Restaurang- och storköksanställda av båda könen ligger i topp, tillsammans med industriarbetare och vårdpersonal.