Arbetsmiljöverket: Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

Genom att du anmäler en produkt upplyser du Arbetsmiljöverket om att det kan finnas brister hos produkten. Arbetsmiljöverket gör marknadskontroll av maskiner, lyftanordningar, enkla tryckkärl. tryckbärande anordningar m.m. för yrkesmässigt bruk. Syftet med marknadskontroll är att produkter ska vara säkra och uppfylla de europeiska och nationella reglerna. Även tillverkare kan använda formuläret för att göra en konkurrentanmälan.

Här kan du anmäla en produkt du anser vara farlig eller bristfällig >>