Svanen utvidgning av kriterierna för vitvaror med kommersiella dryckeskylar

Svanen har inte haft någon större framgång när det gäller miljömärkning av vitvaror. Det kan bero på att det finns energimärkning på dessa produkter. Nu utökar man istället kriterierna till att omfatta kommersiella dryckeskylar. Motiveringen är att där ännu saknas energimärkning.

  • Anpassade krav för energieffektivitet och ljud införs:
    • energikrav enligt EN 16902
    • ljudkrav anpassade efter butiksmiljöer där dessa produkter används.
  • Undantag för ftalaten DINP i glasdörrar, men tydligt besked till intressenter/ansökare att detta tas bort vid nästa revidering av kriterierna.
  • Kravförslaget har varit på miniremiss. Energikravet kunde skärpas ytterligare. I framtiden kunna hänvisa till EUs energimärkning.
  • Regelverk kommer att införas angående användning och placering av Svanenmärket. Mycket viktigt att det inte blir någon förväxling om vad som är Svanenmärkt.