EU-samarbete om mobil-app med information om farliga kemikalier i varor

Myndigheter och organisationer från 13 EU-länder ska tillsammans utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor till leverantörerna. Från Sverige medverkar Kemikalieinspektionen och Sveriges Konsumenter i samarbetsprojektet.

Målen med projektet är att:

  • öka medvetenheten om särskilt farliga ämnen i varor, för att underlätta för konsumenter att göra medvetna val.
  • öka medvetenheten hos leverantörer så att de uppfyller kraven i Reach-förordningen om att ge information om särskilt farliga ämnen i varor.
  • förbättra informationsflödet om farliga ämnen mellan leverantörer och konsumenter.
  • förbättra informationsflödet i leverantörskedjorna med syftet att särskilt farliga ämnen ska bytas ut mot bättre alternativ.

Läs mer om projektet på den tyska miljömyndigheten UBA:s webbplats (på engelska) >>