Konkurrensverket: Vägledning om samarbete i upphandling

Sedan i somras finns en uppdaterad version av Konkurrensverkets interaktiva vägledning om samarbete i upphandlingar. Vägledningen bygger på de frågor myndigheten får in. Särskilt mindre företag undrar ofta var gränsen går mellan tillåtna och otillåtna samarbeten. Vägledningen är tänkt som en hjälp till dem.

Läs mer på Konkurrensverkets webbplats >>