Konflikt kring hantering av restaurangbranschens spillfett

Hotell- och restaurangbranschen sätter sig emot Stockholms stad som hävdar sin rätt att ta hand om spillfetter. Branschen menar att det är ett slöseri både för skattebetalare och miljö. Enligt Naturvårdsverkets vägledning ska spillfetter inte betraktas som hushållsavfall, men Stockholms stad menar att fetterna ska klassas som vanligt hushållsavfall och att kommunen därmed har monopol på att hämta och omhänderta dem. Hotell och restauranger måste nu betala kommunen för att ta hand om avfallet istället för att som tidigare låta enskilda entreprenörer inom avfallshantering och återvinning hantera det. Fett som är energirikt går till stor del att återanvända på ett miljöanpassat och effektivt sätt menar branschen.

Läs mer på Besöksliv