Energimyndigheten: Seminarium om ekodesign och energimärkning

2018 är ett spännande år med många nya produktförordningar som ska revideras, nya krav som träder i kraft, och inte minst - förberedelserna inför den nya och uppdaterade energimärkningen och produktdatabasen.

Energimyndigheten (STEM) bjuder in till ett seminarium den 15 februari kl 13-16 med allmän information och diskussion om ekodesign, energimärkning och marknadskontroll. STEM kommer även berätta mer specifikt om de förordningar där nya eller skärpta krav börjar att gälla under 2018.

För mer information och anmälan, se Energimyndighetens webbplats