EPREL: databas för energimärkta produkter

Den europeiska databasen för energimärkta produkter (EPREL) ska börja användas från den 1 januari 2019. Från årsskiftet ska leverantörer registrera sina energimärkta produkter. I april 2019 lanseras den publika delen och modulen för marknadskontroll.

Produkter av intresse för BFS, som berörs f.n., är professionell och kommersiell kyl och frys.

Läs om EPREL på Energimyndighetens webbplats.