YH-utbildning av servicetekniker för storköksapparater

Läsåret 2018/19 har yrkeshögskoleutbildningen på Xenter, som utbildar servicetekniker för storköksapparater, 14 studerande (13 män och 1 kvinna). Under veckorna 40-51 är studenterna ute på LIA (Lära i arbetet) och några av BFS-medlemmarna har säkert någon praktikant på plats.

BFS har ett engagemang i denna för branschen så viktiga utbildning och kansliets Ulrika Flodberg deltar i ledningsgruppen, som håller möten regelbundet. Utbildningen har beviljats medel från Yrkeshögskolemyndigheten för 32 studenter per läsår i ytterligare några år. Det låga antalet sökande - trots att det råder stor brist på utbildade servicetekniker i branschen - är dock ett stort problem, eftersom det kan leda till att utbildningen måste läggas ner i förtid. Alla krafter behövs för att locka sökande, så ta alla tillfällen i akt att sprida information!

Här läser du mer om utbildningen.