Avfall Sverige: Allt matavfall bör återvinnas

Avfall Sverige - branschorganisation för avfallshantering och återvinning - skriver i en hemställan till regeringen att det behövs en heltäckande reglering av utsortering och insamling av matavfall, oavsett om matavfallet lyder under kommunalt avfallsansvar eller avfallsinnehavarens ansvar.

Bakgrunden är nya krav på insamlingssystem som regeringen fattade beslut om i slutet av juni och som bl.a. innebär att matavfall från verksamheter är avfallsinnehavarens ansvar att samla in och återvinna. Matavfallsinsamling blir från 2021 obligatorisk och innebär krav på att tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll, men Avfall Sverige ser inga skäl att vänta med en heltäckande reglering vad gäller annat matavfall.

Läs skrivelsen från Avfall Sverige