EFCEM/Orgalime: Information Bulletin och Legislative update oktober 2018

Genom samarbete mellan vår europeiska branschorganisation EFCEM och verkstadsindustrins europeiska branschorganisation Orgalime får BFS tillgång till Information Bulletin och Updates on selected EU legislation. Dokumenten ger en överblick över pågående politiska debatter i Bryssel samt status vad gäller de viktigaste dokumenten på området energi och miljö, såsom Cirkulär ekonomi, Ekodesign och REACH och RoHS.

Du hittar Information Bulletin och Updates on selected EU legislation under Medlemsinformation, Viktig lagstiftning: länkar.