BFS Information Day 7 februari 2019

Årets BFS Information Day äger rum på eftermiddagen torsdagen den 7 februari 2019. Temat blir Upphandling och flera intressanta talare har engagerats. De uttrycker alla ett stort intresse för att träffa vår bransch, så vi hoppas på stor uppslutning från medlemsföretagen! Även FCSI Nordic har bjudits in att delta.

Läs mer och anmäl dig på kansliets utbildningsportal KTF Utbildning