BFS-workshop: Rapport från styrelsens bearbetning av resultaten

BFS’ styrelse har vid möte i höst gått igenom de synpunkter som kom fram från medlemmarna som deltog i workshop i anslutning till årsmötet i våras och arbetar med att följa upp förslag. Här en kortfattad rapport:

Vad uppskattar du mest om BFS-medlem?

 • Nätverk: Vi ser till att avsätta tid för mingel vid större möten.

 • Mässrabatter: Vi förhandlar, nu i första hand med GastroNord. Vi ska titta på möjligheten till avtal med HOST.

 • Informationsflödet: Fortsätter att informera kontinuerligt. Vi bedömer att det är bättre än att samla ihop information kvartalsvis.

 • Branschrekommendationer: Översyn görs då och då och uppdatering görs vid behov.

Är det något du saknar i medlemskapet?

 • Dokument för att stå emot krav från Sunda hus m.fl. Brist på samarbete med byggbranschens branschföreningar: Kansliets Henrik Jansson nyttjar sina erfarenheter från färg- och limbranschen och fokuserar på att jobba upp kontakter med berörda i byggbranschen för BFS’ räkning.

 • Mer utbyte med konsulterna/FCSI: Vi bjuder in FCSI till BFS Information Day. Vi ber att får medverka med BFS-presentation vid FCSI-möten.

 • Utökat samarbete för att trycka på mot mässorna: Diskussioner med GastroNord pågår baserat på synpunkter från BFS-medlemmar. Vi ska undersöka möjligheterna till avtal med internationella mässor via EFCEM.

 • Associerade medlemmar: Vi ska erbjuda konsulterna associerat medlemskap.

 • Avtal med jurist för rabatterad konsultation för medlemmar: Vi ska försöka etablera kontakt med flera advokatbyråer för att kunna ge rekommendationer till medlemmarna om vilka de kan vända sig till.

 • Orientering när det kommer något nytt från EFCEM: EFCEM håller på att organisera sig på nytt sätt med specifika arbetsgrupper (WG). BFS kommer att bevaka några viktiga arbetsgrupper, t.ex. WG Environment. Vi hoppas att den nya organisationen ska leda till att tydlig information i viktiga ärenden till medlemmarna underlättas.

Viktiga områden inför framtiden?

 • Fokus på hygien: Kansliet håller kontakt med Hygiennätverket, i vilket alla landets universitet/högskolor som arbetar med livsmedelshygien deltar. Vad bedömer de är viktigt att ta upp, t.ex. vid BFS Information Day?

 • Energi och Eco drive för storkök: Vi fortsätter att bevaka BELOK. Vad kommer upp där som är viktigt?

 • Höja status på att vara BFS-medlem: Medlemsföretagen får BFS-logo att lägga upp på sina webbplatser tillsammans med information om BFS-medlemskap. Viktigt att medlemmarna hänvisar till BFS’ leveransvillkor.

 • Mässfrågor: Diskussioner med mässarrangörer pågår. Kontinuerlig kontakt hålls.

 • Storköks-AMA: Hur gick det med den senaste uppdateringen som BFS medverkade till? Vem blir branschens kontaktperson framöver?

 • Bevaka hur BASTA, Sunda hus o dyl används: Kansliets Henrik Jansson tar ansvar för ärenden som rör bygg- och fastighetsbranschens miljökrav.

 • Connectivity i framtiden, gemensam standard för branschen: En arbetsgrupp (WG) inom EFCEM och även internationella Global Summit jobbar med området. BFS’ ordförande Christer Askerot engagerar sig i frågan.

 • Miljö/energiförbrukning, teststandarder: Vi följer detta på europeisk nivå och globalt.

 • Cirkulär ekonomi: Vi behöver bevaka/informera/utbilda. Bevakar bl.a. via Global Summit.

 • Arrangemang med fokus på senaste teknologi, t.ex. sous vide: Eventuellt kan vi fånga upp detta önskemål till en BFS Information Day.

Förslag till teman/kunskaps- och faktaområden för kompetenshöjande seminarier vid årliga BFS Information Day?

 • Det finns önskemål om att utbilda mer på upphandlingsområdet. Därför har styrelsen valt att temat Upphandling för BFS Information Day som vi arrangerar den 7 februari 2019.

Tack till alla som deltog i workshopen och bidrog med synpunkter!