Producentansvar för elutrustning: Aktuell information på BFS' webbplats

Informationen om producentansvar för elutrustning har uppdaterats under fliken “Viktig lagstiftning: Länkar” här på hemsidans medlemsinformation.

Läs där om vad som nyligen ändrats i producentansvarsförordningen och vad som krävs av BFS-företag för att leva upp till gällande lagstiftning.

Informationen har också skickats via mejl till BFS-företagens VD och representant i tekniska kommittén.