Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling eller hot och våld. För stor arbetsbelastning kan medföra att anställda tar risker som att lyfta tungt eller att använda arbetsverktyg på ett felaktigt sätt.

Information om inspektionsprojektet finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.