Kemikalieskatten 10 månader senare

Kemikalieskatten på elektronik trädde i kraft 1 april förra året. Under juli till november gav skatten ett extra tillskott till statskassan på 425 miljoner och prognosen för 2018 ligger på drygt två miljarder. Men många anser att skatten är ogenomtänkt och inte fyller sitt syfte. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund kommenterar branschens kritik.

Läs intervju med Per Bolund

BFS arbetar vidare med elektronikskattefrågan i kontakt med andra berörda branschorganisationer som t.ex. Teknikföretagen. För att ha sakunderlag samlar BFS erfarenheter och kommentarer från berörda medlemsföretag. Har du fått enkätfrågor från BFS, men ännu inte besvarat dem, påminns du härmed om att svara.