BFS' uppföljning av RestaurangExpo/Fastfood&café

BFS har sammanställt medlemmarnas enkätsvar som uppföljning av RestaurangExpo/ Fastfood & Café på Malmömässan. Synpunkterna kommer att framföras till projektledningen vid möte framöver. BFS' samarbetsavtal med Easyfairs innebär att vi har regelbunden kontakt då synpunkter och förbättringsförslag diskuteras.

Enkätsammanställningen finns här.