EFCEMs partnerskap med Orgalime: Specialanpassad information för EFCEM

Tack vare att vår europeiska branschorganisation EFCEM verkar i partnerskap med verkstadsindustrins europeiska branschorganisation Orgalime, får BFS tillgång till speciellt framtagen information för EFCEM: EFCEM-Orgalime Partnership Information Bulletin samt Legislative update.

Den informationen hittar du fortsättningsvis under fliken Medlemskap i EFCEM.

Den senaste versionen av de båda dokumenten är från mars 2018.