EU-kommissionen: Lista över harmoniserade standarder - anordningar för förbränning av gasformiga bränslen

Kommissionen har publicerat ett meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen. Där offentliggörs titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering.

Listan över standarder finns publicerad här