KemI: Förslag till begränsning av mellankedjiga klorparaffiner i elektronik

Kemikalieinspektionen föreslår att mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) ska begränsas i elektrisk och elektronisk utrustning. Mellankedjiga klorparaffiner är klassificerade som miljöfarliga och en del av ämnena verkar uppfylla kriterierna för att vara persistenta, bioackumulerande och toxiska. KemI har lämnat in ett förslag till EU-kommissionen om att införa begränsningen inom EUs RoHS-direktiv, som syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön. Mellankedjiga klorparaffiner används som mjukgörare och flamskyddsmedel i bl.a. elektronik, främst i sladdar av PVC-plast i elektrisk och elektronisk utrustning.

Läs pressmeddelande från KemI där det finns länk vidare till en rapport om förslaget