Naturvårdsverket: Uppdaterad information om fluorerade växthusgaser

Naturvårdsverket har nyligen uppdaterat sin information om fluorerade växthusgaser: Vägledning, lagstiftning, begrepp och bakgrund.

Från och med den 1 januari 2020 ska användning av fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential på minst 2 500 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer vara förbjuden.

Fokus ligger nu på de R404-maskiner (GWP-faktor 3922) som finns ute hos handlare, i butiker och i storkök.

EU-kommissionen arrangerar möten, s.k. Consultation Forum, då och då. Ett sådant möte hölls på vårvintern då vår europeiska branschorganisation EFCEM deltog. Presentationer m.m. från det mötet finns här.