Standard för ventilation i storkök

Det blir allt vanligare att ozon eller UV-ljus används för att rena frånluften i kök från fett och lukt. Nu finns det sedan en tid tillbaka en EU-standard, som också är svensk standard och som ställer krav på dessa utrustningar: SS-EN 16282-8:2017 Storköksutrustning - ventilationskomponenter för storkök - Del 8: Installationer för behandling av aerosol; Krav och provning.

Standarden finns att köpa från SIS