Svenskt Näringslivs rapport: Greenwash? En analys av svenska miljöskatters effektivitet

Svenskt Näringsliv har gett Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, i uppdrag att ta fram en rapport gällande styrmedel i miljöpolitiken med avseende på framförallt effektivitet. I uppdraget har det ingått att granska punktskatter som införts med miljöargument.

Rapporten presenterades och debatterades vid ett frukostseminarium i Näringslivets Hus den 14 juni. Det hettade till rejält kring den s.k. kemikalieskatten som drabbar några elektriska produkter i vår bransch. Rapporten kan tankas ner från Svenskt Näringslivs webbplats.