Energimyndigheten: Aktuella branschmöten och omröstningar

Energimyndigheten bjuder in till branschmöten inför höstens omröstningar om nya och reviderade ekodesign- och energimärkningsförordningar. Det branschmöte som eventuellt kan intressera BFS-företag är möte om Kommersiell kyla, där det är aktuellt med både ekodesign och energimärkning. Svenskt branschmöte hålls på Energimyndighetens kontor i Stockholm den 21 augusti kl. 9.30-12.00.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats