Energimyndigheten: Webbutbildning för restauranger och hotell som vill bli energismarta

Energimyndighetens nya webbutbildningar om energieffektivisering är framtagna både för företag som vill börja se över sin energianvändning och för företag som varit med ett tag. Utbildningen ger tips, övningar och kunskap på ett lättsamt och lekfullt sätt och som deltagare kan man gå utbildningen när och var man vill. Redan nu kan man förhandsanmäla sig till utbildningarna som lanseras efter sommaren. Arbetet pågår för fullt med produktionen av de första två utbildningarna i serien: ENERGISMART restaurang och ENERGISMART hotell.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats