EPREL: Europeisk databas för energimärkta produkter

Den europeiska databasen för energimärkta produkter EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) kommer att finnas på plats den 1 januari 2019. Det kommer vara obligatoriskt för leverantörer, det vill säga tillverkare och importörer, att lägga in data om energimärkta produkter. Information kommer att vara tillgänglig för konsumenter och marknadskontrollmyndigheter i hela EU och Norge.

EU-kommissionen ansvarar för att bygga upp och underhålla den gemensamma databasen som styrs av EU-ramförordningen 2017/1369 från 4 juli 2017.

Läs mer om EPREL på Energimyndighetens webbplats