Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling

I storkök används mycket el och höga effekter. Göteborgs Stad Lokalförvaltning har i en förstudie undersökt möjligheter att spara el genom att med hjälp av digitalt stöd och återkoppling skapa förbättrat energibeteende hos kökspersonal. Studien innefattar bland annat referenskök, förslag på mätstruktur och intervjuer med köksmästare. Studien har resulterat i en rapport.

Läs hela rapporten Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling.

Lokalförvaltningen går nu vidare med genomförandeprojekt. Här ska visualiseringslösningarna tas fram och mätinsamling testas och utvärderas. Vill du vara med och testa i ett storkök? Kontakta malin.taalomi@lf.goteborg.se eller pia.tiljander@ri.se