EPREL: Databas för energimärkta produkter

Den europeiska databasen för energimärkta produkter EPREL (European Product for Energy Labelling) finns nu på plats. Från den 1 januari 2019 är det obligatoriskt för leverantörer att lägga in data om alla nya modeller av energimärkta produkter. Informationen kommer att bli tillgänglig för konsumenter och marknadskontrollmyndigheter i hela EU (Energimyndigheten i Sverige).

BFS har varit i kontakt med Energimyndigheten (STEM) för att få besked om vad som avses med “konsumenter”. Vår fråga är om det är obligatoriskt att lägga in data i EPREL även för produkter som säljs B2B och alltså inte når dem vi brukar kalla för “konsumenter”. Enligt svar från STEm är det obligatoriskt att lägga in information i EPREL om alla produkter som omfattas av obligatoriska energimärkningskrav, alltså oavsett om produkten är avsedd för konsumentbruk eller professionell användning.

Från den 1 juli 2016 gäller ekodesign- och energimärkningskrav för kylar och frysar för professionellt bruk. Det är f.n. det enda produktområde som är relevant för storköksbranschen när det gäller rapportering till EPREL.

På Youtube finns en film som visar vilka skyldigheter man har

Läs mer på STEMs webbplats