Finansdepartementet: Ändring i lagen om kemikalieskatt/elektronikskatt

Regeringskansliet meddelar om viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2018/2019. Från Finansdepartementet meddelas att följande ändring skett i kemikalieskatten (elektronikskatten):

Ny typ av skattskyldig i kemikalieskatten
Ändringar: Lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, förordningen (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik, förordningen (1999:1134) om belastningsregister
16 (52)
Beslutsunderlag: Prop. 2017/18:294 Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet.
SFS: 2018:1891
Ikraftträdande: 1 januari 2019
”Registrerad mottagare” införs som ny typ av skattskyldig i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Som registrerad mottagare får Skatteverket godkänna den som i Sverige avser att yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor och som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som sådan mottagare. Åtgärden är efterfrågad av branschen och underlättar administrationen av skatten. För att undvika dubbelbeskattning i vissa situationer görs även en justering av undantaget från skatt för varor som skattskyldighet tidigare inträtt för.

Länk till regeringskansliets information om lagar och förordningar inför årsskiftet 2018/2019