Livsmedelsverket: Ny nationell standard för mätning av matsvinn

En ny mätmetod från Livsmedelsverket ska standardisera arbetet med att minska matsvinn. Under 2019 ska Livsmedelsverket kartlägga matsvinnet i offentliga måltidsverksamheter. För att få jämförbara svinndata från måltider inom vård, skola och omsorg har Livsmedelsverket tagit fram den nya mätmetoden. Det har gjorts i samråd med Naturvårdsverket, kommuner och landsting, Kost & Näring, forskningsinstitutet RISE samt forskare vid SLU.

Till verktyget