Utfasning av fluorerade växthusgaser

Vid årsskiftet trädde det s.k. Kigalitillägget i Montrealprotokollet ikraft. Det innebär att undertecknande länder ska fasa ut fluorerade växthusgaser, HFC. Utfasningen av HFC väntas reducera den globala uppvärmningen. HFC är vanligt förekommande i värmepumpar, kylar, frysar och luftkonditionering. Frågan om att fasa ut sådana växthusgaser har tidigare stått i konflikt med arbetet för att minska ozonpåverkan, eftersom gaserna har använts som ersättning för ozonnedbrytande ämnen.

Läs mer om Kigalitillägget