Myndigheten för yrkeshögskolan: GD har ordet

Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) generaldirektör Thomas Persson har suttit med på riksdagens åhörarläktare och följt debatten och voteringen angående fördelning av budgetramarna på alla anslagsposter, inkl. ramarna för YH. I “GD har ordet” den 19 december rapporterar han att riksdagen har fastställt budgetramen för YH för 2019 och de preliminära ramarna för 2020 och 2021. Beslutet följer utbildningsutskottets förslag och innebär att ramarna för YH har återställts till den plan för expansionen av yrkeshögskolan som beslutades 2017.

Läs GD har ordet