Naturvårdsverket: Föreskrifter om yrkesmässig lagring och hantering av elavfall

Naturvårdsverkets regler om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar har uppdaterats. Från den 1 februari ersätts NFS 2005:10 av NFS 2018:11. Bl.a. har en anpassning till miljöbalken, avfallsförordningen och WEEE-direktivet gjorts.

Föreskrifterna och information om dem finns på Naturvårdsverkets webbplats