Skatteverket: Ändrade skattesatser för kemikalieskatt från den 1 januari 2019

Den s.k. Kemikalieskatten, d.v.s. punktskatt på viss elektronik, som drabbar viss storköksutrustning, får ändrade skattesatser nu från den 1 januari 2019. Skatten för s.k. vitvaror blir kvar på 8 kronor per kilo, men det maximala skattebeloppet höjs från 320 kr till 327 kr. Det blir alltså här ändringen slår på vår bransch, vars produkter ofta är tunga och når upp till maxbeloppet.

Den information om ändrade skattesatser som finns tillgänglig på Skatteverkets webbplats finns här. Verket ska senare uppdatera exemplen som finns.

BFS kommer att skicka påminnelser till berörda medlemsföretag om att se till att uppfylla lagens krav. Läs om lagen här. Information finns också här på BFS’ webbplats för medlemmar under mappen Viktig lagstiftning.