KemI och EU: Inspektionsprojekt för biocidprodukter och behandlade varor

EU och Kemikalieinspektionen (KemI) driver ett inspektionsprojekt för biocidprodukter och behandlade varor under 2019. Fokus för EU-projektet är att produkter uppfyller biocidregelverket och reglerna för behandlade varor. Man kommer att titta specifikt på icke tillåtna aktiva substanser och märkningskrav. Produktområden är kläder, poolutrustning, byggprodukter men även kemiska produkter. 28 länder deltar i inspektionsprojektet.

KemI kommer att inspektera e-handel av bland annat bekämpningsmedel under året. Det är ett gemensamt nordiskt projekt. Huvudsyftet i detta projekt är att metodutveckla tillsynen av internetföretag för att få en harmoniserad praxis för tillsyn av e-handel i Norden.

Länk till ECHAs nyhet.

ECHAs informationsblad om behandlade varor