Kommissionen: Förbud mot fyra mjukgörande ftalater i varor/elektriska produkter

Fyra mjukgörande ämnen, ftalater, kommer att förbjudas i varor fr.o.m. den 8 juli 2020. Förbudet finns i EUs kemikalielagstiftning Reach och gäller de fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP. Från den 22 juli 2019 regleras de fyra ftalaterna också enligt RoHS-direktivet, som gäller elektriska och elektroniska produkter.

Förbudet mot ftalaterna innebär att mjukgjorda delar i varor inte får innehålla dessa fyra ämnen om halten är högre än 0,1 viktprocent. Gränsvärdet gäller både som enskilt ämne och för summan av alla de fyra ftalaterna.

Läs information om förbudet på KemIs webbplats

På KemIs webbplats finns kort information om elektronikregler