Bra Miljöval: Reviderade miljömärkningskriterier för butiker

Bra Miljöval har publicerat reviderade kriterier för butiker. En butik märkt med Bra Miljöval bidrar med:

  • att minska dagligvaruhandelns påverkan på miljö, natur och hälsa.

  • att fasa ut miljöskadliga kemikalier, dels genom butikens sortiment och dels genom att endast miljömärkta städkemikalier används i butiken

  • mindre påverkan på miljö och klimat bland annat genom att minska energianvändningen och mängden osorterat avfall

  • att förenkla för konsumenten att göra hållbara val i butiken.

De nya kriterierna gäller från 1 mars 2019 tills nya kriterier publiceras.

Här kan ytterligare information och kriterierna hämtas.