ECHA: Public consultation om förslag till begränsning av mikroplaster

Den 20 mars öppnade den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA för s.k. Public Consultation, där alla som önskar har möjlighet att kommentera ECHAs förslag till begränsning av mikroplaster - ‘Restricting the use of intentionally added microplastic particles in consumer or professional use products of any kind’.

BFS’ systerorganisation BPHRs europeiska branschorganisation AISE förbereder yttrande och från svensk sida har vi möjlighet att påverka, bl.a. via AISE men även på andra sätt. Vi har dock inte sett att BFS’ europeiska branschorganisation EFCEM engagerat sig eller slagit fast att regleringsförslaget inte är relevant för vår bransch.

ECHAs förslag till begränsning finns här.

ECHA planerar att hålla ett webinar den 3 april där de klargör hur konsultationsprocessen går till. Anmälan här.