KTF Utbildning: Afterwork-seminarium om mikroplast

Kansliets gemensamma utbildningsportal KTF Utbildning arrangerar ett afterwork-seminarium den 23 april kl. 15-18, då KTF och IKEM tillsammans reder ut ECHA:s förslag till begränsning av mikroplaster. Eventuellt skulle det förslag till reglering av mikroplaster som den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA föreslår kunna påverka också ett och annat BFS-företag.

Syftet med seminariet är att informera KTF:s och IKEM:s branschmedlemmar om vad begränsningsförslaget kan innebära för medlemmarna samt lämna förslag till förhållningssätt. Seminariet kommer att webbsändas för dem som inte har möjlighet att delta på plats.

Följande frågor besvaras:

  • Vilka företag kommer att påverkas av förslaget som det ser ut nu?

  • Vilka polymerer omfattas av definitionen för mikroplast?

  • Vilka applikationer kommer att begränsas enligt förslaget?

  • Vad innebär rapporterings- och informationskravet som ECHA föreslår?

  • Hur lämnar man in synpunkter på förslaget under den öppna konsultationen?

Mer information och anmälan