BFS vägledning: Återvinningsgrad, återvinningsbar, förnybar etc.

BFS har sammanställt en vägledning vars syfte är att råda bot på begreppsförvirring och bringa reda i terminologin som företagen stöter på t.ex. i kontakt med kunder. Medlemsföretagen rekommenderas att med stöd av vägledningen be kund, som t.ex. ställer krav på “produktens återvinningsgrad”, att förtydliga vad som egentligen efterfrågas. Annars riskerar frågan att tolkas olika och svaren att redovisas på helt olika sätt och därmed bli ojämförbara. Som utgångspunkt bör de definitioner som används i relevant lagstiftning tillämpas.

Vägledningen finns här och ligger även i listan över BFS’ branschrekommendationer som har en egen flik här på BFS’ webbplats.