HUI Research: Höjd kemikalieskatt slår ut svenska företag och jobb

Branschorganisationerna Svensk Handel, Teknikföretagen och ElektronikBranschen har låtit HUI Research utreda konsekvenser av regeringens planerade höjning av kemikalieskatten (elektronikskatten). Rapporten visar: Inga tydliga miljöeffekter, men ett hårt slag mot svenska företag och jobb.

Regeringens planerade höjning av kemikalieskatten kan innebära upp till 2000 förlorade arbetstillfällen i svensk detaljhandel. Dessutom blir skatteintäkterna betydligt mindre än väntat.

Läs rapporten här