AMA21: Dags för revidering

År 2021 ska en omarbetad version av AMAn publiceras. Det betyder att materialet ska remissbehandlas år 2020. För att en remissversion ska vara klar till i början av 2020 behöver vår bransch engageras under hösten 2019 för att se över behovet av uppdatering.

BFS har för avsikt att jobba som vid tidigare revideringar och engagera expertis från medlemsföretag och från storkökskonsulternas branschorganisation FCSI Nordic för att i samarbete ge “input” till Svensk Byggtjänst, som står bakom AMAn. Som tidigare år fungerar Björn Weslien som länk mellan storköksbranschen och Byggtjänst.

Mer information om planeringen kommer efter semestrarna.