Riksdagen: Kemikalieskatten (elektronikskatten) höjs

Den 18 juni sa riksdagen ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2019. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till lagändringar som påverkar statens inkomster. Det innebär att den s.k. Kemikalieskatten höjs. Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2019.

Kemikalieskatten är alltså den skatt som gäller “kemikalier i viss elektronik”, där olyckligtvis viss utrustning för storkök drabbas. BFS har, liksom andra branschorganisationer, i remissyttrande framfört en rad sakargument emot en höjning av kemikalieskatten och emot att skatten överhuvudtaget ska drabba professionell utrustning.

Tyvärr tar regering och riksdag ingen hänsyn till den skarpa kritik som riktats emot skatten, utan “klubbar” igenom hela budgeten som ett paket. Vi ser nu förslag på att fler och fler områden (aktuellt nu är bärkassar av plast, kläder och skor) ska beskattas med hänvisning till miljö. Genom att “baka in” de här skatterna i budgetpropositioner, blir möjligheterna att påverka med sakargument mycket små.

Läs om riksdagsbeslutet här