Material i kontakt med livsmedel: Metaller och legeringar

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDCM) publicerade får några år sedan en praktisk guide för tillverkare och lagstiftare om metaller och legeringar i material och artiklar som kommer i kontakt med livsmedel.

Metals and alloys used in food contact materials and articles - A practical guide for manufacturers and regulators hittar du på BFS’ webbplats under medlemssidor, Viktig lagstiftning. Se långt ner i listan över lagstiftning.