Opinionsundersökning: Svenska folket säger nej till skatt på "vitvaror"

Enligt en undersökning som fPlus har beställt från Svenskt Näringsliv är det stor skillnad i opinionen beroende på hur skatten benämns. När allmänheten fick svara på om den anser att “kemikalieskatten” borde minska, höjas eller förbli oförändrad svarade 12 procent att den borde minskas, 51 procent höjas och resterande oförändrad. När allmänheten istället fick svara på huruvida “skatten på vitvaror och diverse hemelektronikprodukter” borde höjas, minskas eller förbli oförändrad blev det en markant skillnad mot första frågan. Svaren blev att 33 procent tyckte att skatten skulle minska och bara 10 procent att den skulle höjas.

Svenskt Näringsliv konstaterar att allmänheten har låg förståelse och bristande kunskap om vad skatten egentligen innebär. Ordet “kemikalier” låter dåligt och farligt. Om man istället inser att skatten tas ut på produkter som man själv behöver blir det ett annorlunda resultat.