Marknadskontrollprojekt EEPLIANT 2

Sedan oktober 2017 pågår det europeiska marknadskontrollprojektet EEPLIANT 2. Projektet sträcker sig fram till 2020 och omfattar marknadskontroll av kylar och frysar för hushåll resp. professionellt bruk och energianvändning av produkter i nätverksstandby.

Ett stort antal produkter har provats, dokument har kontrollerats och produkternas annonsering på webben har granskats. Där felaktigheter har upptäckts har Energimyndigheten vidtagit legala åtgärder.

Läs mer här