Strategiska innovationsprogrammet RE:Source söker nya cirkulära lösningar

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source söker nya cirkulära lösningar och öppnar nu årets stora utlysning. Upp till 30 miljoner kronor finns att söka. Lösningarna kan handla om allt från utformning av materialeffektiva produkter och tjänster till återföring av materialresurser från kasserade produkter och avfall.

Läs mer här