EPREL-databasen: Guide för att registrera produkter

Nu finns det en guide för hur man gör för att registrera produkter i EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) - den europeiska databasen för energimärkta produkter. Guiden finns på både svenska och engelska.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Där kan guiderna hämtas.

Se även nyhet publicerad den 5 juni.