Material och produkter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel: Ändrad lagstiftning

Det har publicerats en förordning (EU) 2019/1338 om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. I bilaga 1 över godkända ämnen som får användas vid tillverkning av dessa material och produkter har ändring skett beträffande ämnet poly(R)-3-hydroxibutyrat-co-(R)-3-hydroxihexanoat.

Ändringsförordningen hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.